"ИЗДАТЕЛСТВО МУЗИКА"

Издателство “Музика” има вече 35-годишна история. Според проучвания то владее над 70 % от българския пазар на литература, свързана с музикалното творчество, изпълнителство, наука и образование. Порасна и интересът на чужди издатели и разпространители от Европа, САЩ, Япония, Мексико и др. към продукцията на “Музика”. Той е свързан със специализираната предпечатна подготовка на музикалните издания, пълен цикъл на изработка на нотни партитури и преводни книги, на дистрибуция на наши издания сред оркестри, библиотечни, научни и университетски центрове, панаири и изложби. Продукцията на “Музика” – научни публикации в областта на средновековната българска музика, фолклора, българското композиторско творчество, методическата литература, е обект на поръчки от САЩ, Германия, Дания, Австрия и други страни. Профилирано в областта на: нотните и педагогически издания, книгите за музика с научно-изследователски и популярен характер, най-голямото музикално издателство в България издава още българска и преводна – справочна, историческа и художествена литература. Осигуряването на образователния процес във средните и висшите музикални училища е свързан с осъществяване на учебници и учебни пособия по всички дисциплини, както и – школи, сборници, отделни пиеси, тематични издания за всички видове инструменти, глас, хорови и оркестрови партитури. В тази сфера успешно се съчетават традицията/чрез преиздаване/ и търсенето на нови аспекти в музикално-педагогическата литература – чрез реализирането на нови заглавия, дело на най-изтъкнатите български педагози. През последните 25 години акцент в работата на Издателство “Музика” са международните контакти. Те доведоха до отпечатването на уникалния труд на Божидар Карастоянов “Песнопения за Св. Св. Кирил и Методий в невмени извори от ХІІ до ХХ век”. Книгата съдържа първата в света публикация на източниците, разшифровката на автентични нотни паметници – транскрибирани, за да ползват и съвременната изпълнителска практика. Текстовете са на български, английски и руски език. Тя е във фондовете на университетите в Хамбург, Пенсилвания, Грац и др. Разширяването на тематиката и стремежът към популяризиране на българската музикална култура доведоха и до създаването на превода на немски език на книгата “Българинът от Виенската опера”, изработена по поръчка на “Обществото на приятелите на Щатсопер във Виена”. Съвместно с Датския литературен институт в Копенхаген бяха издадени “Седем фантастични истории” на Нобеловата лауреатка за литература Карен Бликсен. А “Антологията на австрийската поезия” бе по поръчка на програмата “Културконтакт” към австрийското Министерство на науката и изкуствата. Двутомната “История на музиката” под редакцията на Мари-Клер Белтрандо-Патие бе реализирана с подкрепата на Министерството на външните работи на Франция и на службата за културно и научно-техническо развитие към Посолството на Франция в България. За особено важен дял от работата си “Музика” счита разширяването на контактите с чужди музикални издателства. Чрез тях, наред с преводите на чужда литература, стават достояние постиженията на българската композиторска школа. 2. Все по-голям интерес на чуждестранни партньори към сътвореното от българските автори се свързва със съществуващата от 14 години /и постоянно нарастваща по обем/ серия “Нова музика”/”New music”/. Тя, наред с другите заглавия, обхваща, както класически български образци, така - и най-новите постижения на националното ни звукотворчество. В резултат на последователната ни стратегия за популяризиране ва българската музикална култура и създаването на нов нейн образ пред света, както и на спечелени проекти и целеви субсидии от Министерството на културата бяха издадени монографии за Марин Големинов, Панчо Владигеров, Александър Райчев, но и над 100 произведения на композиторите Димитър Ненов, Любомир Пипков, Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Константин Илиев, Петър Христосков, Иван Спасов, Георги Тутев, Георги Арнаудов, Емил Табаков, Любомир Денев, Юлия-Марианна Ценова, Красимир Тасков и много др. Сред най-новите издания се открояват Серията ”11 камерни творби на български композитори”, изследването „Българската кларинетна школа”, двуезичната книга „Андрей Врачански – познатият и непознатият”, школи и сборници, посветени на българския фолклор и др.