Издателство “Музика” има вече 35-годишна история. Според проучвания то владее над 70 % от българския пазар на литература, свързана с музикалното творчество, изпълнителство, наука и образование. Порасна и интересът на чужди издатели и разпространители от Европа, САЩ, Япония, Мексико и др. към продукцията на “Музика”. Той е свързан със специализираната предпечатна подготовка на музикалните издания, пълен цикъл на изработка на нотни партитури и преводни книги, на дистрибуция на наши издания сред оркестри, библиотечни, научни и университетски центрове, панаири и изложби............

 
 


Copyright © 2012 by Musica PH, Last updated September 2012,
All rights reserved